Archief

JDRF plan van aanpak voor onderzoek oorzaak T1D

De oorzaak van Type 1 Diabetes (T1D) is nog steeds een groot mysterie. Onderzoek naar de oorzaak toont steeds vaker aan dat er een link is tussen het ontstaan van T1D en micro-organismen in de darmen. Daarom heeft JDRF een consortium opgezet en een plan van aanpak gemaakt om deze link te testen.

Het consortium gaat onderzoeken hoe een verandering in de micro-organismen T1D kan veroorzaken. De ideeën die er nu zijn, hangen samen met hygiëne, bepaalde diëten of antibioticagebruik. Al deze zaken kunnen er voor zorgen dat de micro-organismen in de darm veranderen, en zo mogelijk de oorzaak zijn van T1D. De verandering in micro-organismen zou de oorzaak kunnen zijn dat het immuunsysteem zich vergist. Hierdoor ontstaat de auto-immuunreactie die T1D veroorzaakt.

De eerste stap van het consortium is om de rol van de micro-organismen als onderdeel van het proces dat uiteindelijk T1D veroorzaakt te identificeren en te bevestigen . Als de oorzaak van T1D kan worden vastgesteld, kan worden onderzocht hoe deze oorzaak weggenomen of zelfs voorkomen kan worden.