Archief

Nieuwe ontwikkelingen op gebied van T1D-onderzoek

Begin juni werd ’s werelds grootste diabetescongres gehouden in San Diego. Hier werden grote doorbraken in diabetesonderzoek besproken. Enkele, door het JDRF gefinancierde, projecten werden extra uitgelicht.Het eerste onderzoek dat werd uitgelicht was een onderzoek waarin gekeken werd naar de mogelijkheid om de ontwikkeling van T1D te vertragen bij volwassenen die recentelijk gediagnosticeerd zijn. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van imatinib, een proteïnekinaseremmer die wordt gebruikt bij de behandeling van kanker. Deze studie gaat de komende 12 maanden bekijken of het effect van dit medicijn duurzaam genoeg is. Het onderzoek wordt sinds 2014 door het JDRF gefinancierd en is bedoeld om de werkzaamheid van deze therapie bij mensen te bepalen, waar in een eerder onderzoek aangetoond was dat imatinib T1D vertraagde in muizen.Een tweede onderzoek dat werd uitgelicht ging over een medicijn dat wordt gebruikt in de behandeling van type 2 diabetes, metformine. Er is namelijk gebleken dat metformine zorgt voor minder cardiovasculaire en metabole complicaties bij volwassenen die al lange tijd aan T1D lijden. Dit is een belangrijke ontdekking, aangezien cardiovasculaire ziektes de voornaamste reden zijn van een verminderde levensverwachting bij mensen met T1D. Het onderzoek werd gedurende vijf jaar uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk, de VS, Australië, Canada, Denemarken en Nederland. Er wordt verwacht dat metformine gebruikt gaat worden in de preventie van hart- en vaatziekten bij mensen met T1D.Het laatste onderzoek dat werd uitgelicht was het Oral Insulin Prevention onderzoek. Deze studie probeert te achterhalen of behandeling in het begin van de ziekte ervoor kan zorgen dat het ontwikkelen van klinische T1D, dat wil zeggen “de diabetes” waarvoor insuline nodig is, vertraagd kan worden. In het onderzoek bleek over het algemeen dat het gebruik van orale insuline de ziekte niet kon vertragen, er was echter één subgroep waarbij de ontwikkeling van T1D gemiddeld 31 maanden werd uitgesteld.