Nieuws

Periodiek Schenken - Vraag en antwoord

JDRF

Wil jij JDRF Nederland wellicht steunen op de weg naar een wereld zonder type 1 diabetes, maar zit je nog met vragen? We hebben de meest voorkomende vragen en antwoorden hieronder op een rijtje gezet. Word je vraag hieronder niet beantwoord? Neem dan contact op met Joris Rijnders via jrijnders@jdrf.nl. Hij helpt je graag verder.

Hoe ziet de Overeenkomst periodiek schenken eruit?

De overeenkomst is te hier te downloaden of online in te vullen.

Hoe werkt het?

 1. Download de 'Overeenkomst periodiek schenken'
 2. De Overeenkomst bestaat uit twee exemplaren: één voor jou en één voor JDRF Nederland. Vul beide overeenkomsten volledig in en onderteken beide.
 3. Stuur beide overeenkomsten naar:
  Stichting JDRF Nederland

  t.a.v. Joris Rijnders
  Maanlander 47
  3824 MN Amersfoort
 4. Je ontvangt het 'Exemplaar voor schenker' van deze overeenkomst na verwerking en ondertekening door JDRF retour. Bewaar deze overeenkomst goed. De Belastingdienst kan je vragen deze te overleggen.

Hoe verloopt de betaling van periodieke giften?

 • Als je het jaarbedrag in één keer wilt betalen kunnen we je daarvoor een factuur zenden.
 • Het jaarlijkse bedrag hoeft niet in één keer te worden voldaan. Het bedrag kan ook in maandelijkse termijnen worden betaald. Dat kan ook via automatische incasso.
 • De Belastingdienst heeft bepaald dat giften gedaan in het eerste kalenderjaar, maar voor de ingangsdatum van de overeenkomst, niet mee tellen voor de periodieke gift in het eerste kalenderjaar.
 • Wanneer je je periodieke gift in maandtermijnen betaalt, dan wordt het jaarbedrag in het eerste kalenderjaar verdeeld over de resterende maanden van het jaar afgeschreven.

Kan je ook belastingvrij schenken zonder Overeenkomst periodieke gift?

Een schenking zonder Overeenkomst periodieke gift kan ook fiscaal aftrekbaar zijn. Dan moet je voor alle giften tezamen minimaal 1% en maximaal 10% van je drempelinkomen schenken (met een minimum van zestig euro). Voor de meeste mensen is het daarom gunstiger om te kiezen voor een periodieke gift.

Komen er andere kosten kijken bij een overeenkomst periodieke schenking, zoals notaris of verwerkingskosten?

Nee, er komen geen andere kosten bij kijken. De overeenkomst hoeft sinds 2014 niet meer door een notaris verwerkt te worden.

Is er een minimum en/of maximumbedrag voor de overeenkomst periodieke schenking?

Er is een minimumbedrag van € 120,- per jaar. Dat staat gelijk aan €10 per maand als je nu bijvoorbeeld maandelijks doneert aan JDRF Nederland. Er is geen maximum.

Kan ik ieder jaar een ander bedrag schenken?

Nee, het is de bedoeling dat je ieder jaar hetzelfde bedrag schenkt.

Is het veel werk om deze overeenkomst vast te leggen en bij de Belastingdienst in te dienen?

Nee. JDRF zal de overeenkomst opmaken en jij hoeft alleen je persoonlijke gegevens in te voeren, een handtekening te zetten en de overeenkomst aan JDRF terugsturen. Het indienen bij de Belastingdienst is een kwestie van enkele gegevens uit de overeenkomst overnemen in de aangifte inkomstenbelasting.

Hoe geef ik mijn gift door aan de Belastingdienst?

Dat gebeurt in je jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Hier geef je aan dat je een gift hebt gedaan aan een goed doel of ANBI (algemeen nut beogende instelling). Vervolgens wordt er gevraagd of dit een periodieke gift is die schriftelijk is vastgelegd (ja) en of deze bij een notaris is vastgelegd (nee). Ook vul je het RSIN-nummer van JDRF (823239081) en het transactienummer van de overeenkomst aan (deze staat vermeld op je overeenkomst). Dit is voldoende. De Belastingdienst kan de aangifte bij JDRF controleren.

Ik heb al geschonken voordat ik de overeenkomst heb getekend. Zijn de eerder geschonken bedragen ook aftrekbaar als periodieke schenking?

Nee, alleen schenkingen gedaan nadat de overeenkomst is getekend zijn aftrekbaar als periodieke gift. De eerder gedane schenkingen zijn eventueel wel aftrekbaar als reguliere gift.

Ik ben nu donateur via de maandelijkse incasso. Kan ik dat omzetten in een overeenkomst periodieke schenking?

Ja, dat kan. Omdat je ieder jaar hetzelfde bedrag moet schenken zal de overeenkomst in gaan op 1 januari van het volgend kalenderjaar. Wil je wel dit jaar al periodiek schenken? Dan zal je het bedrag wat voor de overeenkomst is gedoneerd nog een keer moeten doneren om van de fiscale voordelen gebruik te kunnen maken.

Ik wil dat het bedrag waarvoor ik de overeenkomst aanga per maand wordt afgeschreven, kan dat?

Ja, dat kan. Je zal dan naast de overeenkomst periodieke schenking een machtigingsformulier Euro Incasso tekenen. Als je in het huidige kalenderjaar wilt schenken zal je de maanden die al verstreken zijn apart moeten schenken om van de fiscale voordelen gebruik te maken.

Ik wil dat het bedrag waarvoor ik de overeenkomst aanga per jaar automatisch wordt afgeschreven, kan dat?

Ja, dat kan. Je zal dan naast de overeenkomst periodieke schenking een machtigingsformulier Euro Incasso tekenen. Je kan hierop zelf aangeven op welke datum je wil dat het bedrag afgeschreven wordt.

Hoe groot is mijn belastingvoordeel?

Dat verschilt per persoon en is afhankelijk van het te schenken bedrag, je inkomen en overige aftrekposten. Via de volgende link kan je een berekening maken: https://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel.

Kan ik zelf bepalen wanneer ik begin met de periodieke schenking?

Ja! Alleen het bedrag dat je in een bepaald jaar wilt aftrekken van de belasting moet je ook schenken in datzelfde jaar.

Kan ik tussentijds stoppen met de periodieke schenking?

Ja, dat kan. Maar zou je binnen een periode van vijf jaar stoppen met de toegezegde bijdrage, dan vervallen de (extra) fiscale voordelen en kunnen ook de (extra) fiscale voordelen over het afgelopen deel van deze periode worden teruggedraaid.

Wat gebeurt als mijn inkomen plotseling minder wordt?

Als je binnen de periode van vijf jaar onverwachts geconfronteerd wordt door een sterke daling in uw inkomen, bijvoorbeeld door dat je buiten je schuld werkloos raakt, dan kun je ook kosteloos stoppen met deze vorm van schenken.

Als ik kom te overlijden, moeten mijn erfgenamen dan mijn verplichting overnemen?

Nee, dat is niet zo. Kom je binnen de periode van vijf jaar te overlijden, dan vervalt de verplichting tot het doen van de jaarlijkse bijdrage per direct. Deze gaat dus niet over op je erfgenamen. In dit geval vindt ook geen herberekening plaats van de eerder in deze periode genoten (extra) fiscale voordelen. Indien je gehuwd bent en als echtpaar een dergelijke schenking doet, kan de notaris je informeren over de gevolgen indien een van beiden komt te overlijden. Bijvoorbeeld over de vraag of de volledige jaarlijkse bijdrage na het overlijden van een van de echtgenoten moet doorlopen of wellicht minder moet worden, omdat ook het inkomen minder wordt.

Kan ik giften ook zonder overeenkomst aftrekken?

Dat kan. Er geldt dan echter altijd een drempel van 1% van je jaarinkomen en je kan maximaal 10% van het jaarinkomen schenken. De overeenkomst Periodieke Schenking is dan al snel voordeliger.

Mijn vraag stond hier niet tussen, wat nu?

Neem contact op met Joris Rijnders van JDRF Nederland via jrijnders@jdrf.nl.