Nieuws

Consensusdocument over CGM-vergoeding

Leven met T1D

Dexcom glucosesensor

De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) presenteerde afgelopen week een nieuw consensusdocument over vergoeding van continue glucosesensoren (CGM). Hoewel dit document zou moeten staan voor meer persoonsgerichte zorg, valt de inhoud tegen. Een bredere vergoeding voor CGM komt nauwelijks terug in het document.

De ontwikkelingen op het gebied van type 1 diabetes (T1D) gaan hard. Steeds meer nieuwe technologieën om de behandeling van T1D te verbeteren zijn beschikbaar. De vergoeding van deze innovaties blijft echter achter, terwijl betere hulpmiddelen zo hard nodig zijn. JDRF vindt dat beschikbare behandelmethoden voor iedereen beschikbaar en toegankelijk moet zijn. Helaas is dat momenteel voor de CGM niet het geval.

In december 2019 werd de vergoeding voor een Flash Glucosesensor (FGM) verruimd, maar een bredere vergoeding voor CGM blijft nog achter. Dat het nieuwe consensusdocument voor CGM meer gericht zou zijn op persoonsgerichte zorg, stemde ons, net als vele anderen, hoopvol. Maar de inhoud van het document valt tegen. De huidige criteria worden alleen zo aangepast dat jongeren die al een CGM gebruiken deze mogen houden als ze 18 jaar oud worden.

Hoewel dit voor deze specifieke groep goed nieuws is, hebben heel veel anderen nog geen mogelijkheid hun bloedglucose beter te regelen, omdat een CGM voor hen nog niet vergoed wordt. JDRF-jeugdambassadeur Sanne, student Geneeskunde én ervaringsdeskundige, schreef voor Stichting ééndiabetes over deze teleurstelling en waarom CGM juist wél van belang is voor veel mensen met type 1 diabetes.

Haar verhaal lees je hier.

JDRF blijft zich inzetten voor toegankelijke diabeteszorg en keuzevrijheid voor iedereen met type 1 diabetes. Wij vinden dat iedereen met type 1 diabetes de mogelijkheid zou moeten hebben om een CGM te gebruiken. Op die manier kunnen patiënten in samenspraak met behandelaars zoeken naar de meest optimale behandeling.