Nieuws

Bart Roep rapporteert baanbrekend onderzoeksresultaat

Bart Roep, de bekende diabetesonderzoeker van de Universiteit van Leiden, heeft recent interviews gegeven over belangrijke ontdekkingen over T1D. Hij gebruikte in zijn onderzoek alvleeskliermateriaal van overleden T1D patiënten. Dergelijk donormateriaal is uiterst zeldzaam, reden voor het JDRF om via het nPod initiatief dergelijke organen te verzamelen en beschikbaar te maken voor wetenschappelijk onderzoek, in dit geval voor het werk van Bart Roep. Een van de dingen die hij vond was dat er in de alvleesklier van T1D patiënten nog lange tijd beta cellen aanwezig zijn. Ze zijn alleen niet actief, waardoor ze vermoedelijk gevrijwaard blijven van de aanvallen van het immuunsysteem. Dit betekent dat immuuntherapie bij T1D veel langer mogelijk is dan tot nu toe werd aangenomen.

Hij kon met het donormateriaal ook gedetailleerd aantonen dat er bij T1D sprake is van een auto-immuunreactie en uitzoeken hoe die in elkaar zit. Hij vond in de alvleesklierweefsels van T1D donoren duidelijke ontstekingsreacties en auto-immuun activiteit van een bepaald type lymfocyten, de CD8 T-cel. Dit resultaat levert vermoedelijk nieuwe mogelijkheden om de auto-immuunreactie bij T1D selectief tegen te gaan, zonder het hele immuunsysteem te onderdrukken.