Nieuws

Defensie discrimineert vanwege diabetes

bastrombonistTwaalf jaar als zzp-er werken voor Defensie als bastrombonist en vervolgens door Defensie worden afgewezen voor een vacature voor… bastrombonist. Reden: diabetes type 1. De sollicitant liet het er niet bij zitten en stapte naar het College voor de Rechten van de Mens. Het College oordeelde dat de minister van Defensie discrimineert op grond van chronische ziekte: diabetes alleen mag geen reden zijn om een sollicitant af te wijzen. Toch heeft dit heldere oordeel niet geleid tot een andere beslissing bij Defensie. Inmiddels heeft de SP Kamervragen gesteld over deze kwestie aan minister Hennis van Defensie. VoorbeeldfunctieDiabetesvereniging Nederland heeft contact gehad met de betreffende sollicitant, die lid is van de vereniging. Directeur Olof King: “De Diabetesvereniging vindt het verbijsterend dat mensen met diabetes nog altijd worden gediscrimineerd. De overheid zou een voorbeeldfunctie moeten hebben. Zeker omdat het kabinet zegt dat er meer aandacht nodig is voor de duurzame inzetbaarheid van chronisch zieke werknemers en de SER daarover om advies heeft gevraagd. Bovendien kan het ministerie op geen enkele wijze aantonen dat deze bastrombonist door zijn diabetes niet in staat zou zijn om zijn functie uit te oefenen.” AannamesDiabetesvereniging Nederland zet zich in voor een gelijkwaardige positie van mensen met diabetes op de arbeidsmarkt. De aannames die Defensie maakt over mensen met diabetes zijn onjuist, zoals ten overvloede blijkt uit het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. Zo zou het vervullen van de functie van bastrombonist in combinatie met diabetes type 1 ‘een reëel gevaar vormen voor de gezondheid van de persoon zelf of die van anderen’. Diabetesinternist Fred Storms vindt de afwijzing door het ministerie onbegrijpelijk: “Iemand met diabetes in de functie van bastrombonist kan net zo goed functioneren als ieder ander, en ik zie niet in wat de gezondheid van anderen hiermee te maken heeft”.VervolgDiabetesvereniging Nederland heeft contact met het College van de Rechten van de Mens en dringt aan op vervolgstappen, nu het ministerie het oordeel naast zich neerlegt. Ook ziet DVN uit naar het antwoord van de minister op de Kamervragen. Deze casus bevestigt Diabetesvereniging Nederland in haar missie om met acties en voorlichting te laten zien dat diabetes en werk een combinatie is die prima kan werken. Wij wensen de bastrombonist, net als andere mensen met diabetes, een werkomgeving toe waarin hun diabetes niet als een obstakel wordt gezien.Vandaag besteedt De Telegraaf aandacht aan deze zaak. Lees het artikel Musicus ziek van discriminatie. Meer weten?