Nieuws

Een nieuwe methode voor vroegtijdige detectie van T1D

Onderzoekers van Yale University hebben een potentiële biomarker gevonden waarmee afsterven van beta cellen kan worden gedetecteerd en gemonitord. Het betreft analyse van bloedmonsters, waarbij gekeken werd naar de expressie –zeg maar activiteit- van voor insuline coderend DNA. Dit levert belangrijke informatie over de mate waarin sprake is van beta cel vernietiging. Een en ander kan leiden tot een test waarmee T1D al in een heel vroeg stadium kan worden herkend. Ook kan de effectiviteit van sommige behandelingen er mee worden bepaald.Lees verder (Engelstalig)

Tags: voorkomen