Nieuws

Oproep voor ideeën voor glucosegevoelige insuline.

in Onderzoek

Het JDRF vraagt via crowdsourcing nieuwe voorstellen voor het ontwikkelen van glucose-gevoelige insuline. Dit is het eerste, alleen nog conceptuele stadium van een omvangrijker initiatief van het JDRF, dat uiteindelijk naar een succesvolle toepassing in de praktijk moet leiden. Er is in dit eerste stadium een totaal bedrag van $ 100.000,- beschikbaar voor maximaal vier winnaars. Via de onderstaande link vindt u een interview met Dr. Sanjoy Dutta, director van JDRF's Insulin Initiative. In het vraaggesprek wordt het project uitgebreid beschreven.Lees verder (Engelstalig)

JDRF streeft naar een wereld zonder type 1 diabetes (T1D). Wij financieren onderzoek om levens van mensen met type 1 diabetes te verbeteren en om genezing mogelijk te maken.

Geef voor onderzoek