Nieuws

Combinatie type 1 diabetes en hoge bloeddruk verhoogt kans op nierfalen

Onderzoek

Een goede controle van de bloeddruk vermindert de kans op beschadiging van de nieren bij type 1 diabetes, blijkt uit een recentelijk in San Francisco uitgevoerd onderzoek. Diabetes verhoogt het risico op nierfalen aanzienlijk: ongeveer 30% van de mensen met type 1 diabetes krijgt vroeg of laat te maken met een nierziekte.

Uit een studie, waarbij 1500 mensen met type 1 diabetes gevolgd werden, blijkt nu dat mensen die over het algemeen een lage bloeddruk hebben, een significant lager risico hebben op het ontwikkelen van nierfalen.

Leidende oorzaak
Hoewel meer onderzoek nodig is, ziet hoogleraar Geneeskunde en nefroloog aan het UCSF Medisch Centrum Chi-Yuan Hsy het als een goede eerste stap in het verkennen van dit probleem. "Chronisch nierfalen is de leidende oorzaak van verhoogde sterfte bij mensen met type 1 diabetes."

De uitkomsten van dit onderzoek vormen een schril contrast met de recent versoepelde bloeddrukrichtlijnen voor mensen met type 1 diabetes. De American Diabetes Association heeft de eerdere richtlijn (een maximale bloeddruk van 130/80 mmHg) verlegd naar een bloeddruk van 140/90 mmHg.

Onderzoek type 2
Nefroloog Elaine Ku legt uit dat de oude richtlijnen voornamelijk gebaseerd zijn op onderzoek naar type 2 diabetes. "Mensen met type 1 diabetes worden meestal op jonge leeftijd gediagnosticeerd en hebben dus, in vergelijking met mensen met type 2 diabetes, meer tijd om nierfalen te ontwikkelen als het gevolg van langdurige hyperglykemie.

Het nieuwe onderzoek richtte zich specifiek op mensen met type 1 diabetes. Bij hen blijkt dat mensen die gemiddeld een systolische druk hebben van 120 mmHg of lager, minder kans hadden op macroalbuminurie: de aanwezigheid van macromoleculen albumine in de urine. "Macroalbuminurie kan een voorteken van nierfalen zijn." Deze groep had ook 68% minder kans op chronisch nierfalen dan patiënten met een systolische druk van 130 mmHg of hoger.

De uitkomsten van dit onderzoek zouden een wake-up call moeten zijn om meer onderzoek te doen naar de effecten van een hoge bloeddruk op de lange termijn. "Er is simpelweg nog te weinig bekend over de gevolgen van een hoge bloeddruk op de algehele gezondheid."