Nieuws

Het effect van Metformine bij mensen met Type 1 Diabetes

Onderzoek

Metformine: het wordt veel gebruikt bij de behandeling van mensen met type 2 diabetes. Maar ook in de mogelijke behandeling van type 1 diabetes wordt het steeds vaker genoemd. Wat is het effect van metformine bij mensen met type 1 diabetes?

Metformine remt de gluconeogenese (het vrijmaken van glucose) in de lever. Dit maakt dat het een hypoglykemisch effect heeft: het verlaagt de bloedsuiker. Het middel wordt, zoals gezegd, bij type 2 veel gebruikt, maar gedacht wordt dat metformine ook positieve effecten heeft bij de behandeling van type 1 diabetes.

Het medicijn verlaagt mogelijk de insulinebehoefte van mensen met type 1 diabetes en controle van bloedsuikers kan erdoor verbeteren. In een recent onderzoek van REMOVAL keken wetenschappers naar, onder andere, de voordelen van metformine als het gaat om hart- en vaataandoeningen.

Metformine-onderzoek
Dit onderzoek werd uitgevoerd onder 493 deelnemers, gedurende drie jaar. Alle deelnemers waren ouder dan veertig jaar, hadden minstens drie hart- en vaatrisicofactoren en langer dan vijf jaar type 1 diabetes. Een deel kreeg een placebo en de andere groep werd behandeld met metformine.

De onderzoekers hielden vervolgens veranderingen in het Hba1c en het cholesterol in de gaten. Ook keken ze naar de nierfunctie, eventuele retinopathie (netvliesbeschadiging), het lichaamsgewicht, de insulinebehoefte en de endothele functie: dit laatste draait om het eencellige laagje aaneengesloten cellen dat onder andere aan de binnenkant van hart, bloedvaten en lymfevaten zit.

Risicomanagement
De resultaten van het onderzoek: gemiddeld zorgde metformine voor een kleine daling in het gemiddelde Hba1c, een sterke daling in het cholesterol en lichaamsgewicht en een verbetering van de nierfunctie. Metformine bleek echter geen effect te hebben op de insulinebehoefte, het ontwikkelen van retinopathie en de endothele functie.

De resultaten waren niet voldoende om te concluderen dat metformine daadwerkelijk bijdraagt aan een betere glykemische controle bij mensen met type 1 diabetes. Wel concluderen de onderzoekers dat metformine een grote rol kan hebben bij het managen van risico's bij type 1 diabetes. In sommige gevallen wordt metformine dan ook al voorgeschreven in de behandeling van type 1.

Disclaimer: Een behandeling met metformine moet áltijd gebeuren in overeenstemming met je behandelend arts. Ga nooit zelf experimenteren met medicatie. Overleg met je diabetesteam over de behandelmogelijkheden.