Nieuws

Virussen in darmen spelen rol in ontwikkeling type 1 diabetes

Onderzoek

Wetenschappers van de Washington University School of Medicine hebben ontdekt dat kinderen die minder virussen met zich mee dragen in hun darmen, meer kans hebben om antistoffen te produceren die Type 1 Diabetes kunnen veroorzaken.De onderzoekers hebben hiervoor ontlasting afgenomen van 22 kinderen met een verhoogd risico op Type 1 Diabetes. Deze kweken zijn onderzocht op aanwezige bacteriën en virussen. Van deze 22 kinderen hebben er uiteindelijk 11 antistoffen kenmerkend voor T1D ontwikkeld, waarvan vijf ook daadwerkelijk de ziekte kregen.Wat opviel was dat de kinderen die de ziekte kregen of antistoffen produceerden, minder virussen bij zich droegen die behoorden tot de Circoviridae familie ten opzichte van de kinderen die niet ziek werden. Daarnaast droegen deze kinderen juist meer bacteriofagen bij zich: een klein virus dat bacteriën in de darmen infecteert, waardoor deze kapot gaan. Hierdoor wordt het gezonde microbioom van de darm aangetast. Deze ontdekkingen ondersteunen het idee dat bacterieën en virussen uit de darm betrokken zijn bij de ontwikkeling van Type 1 Diabetes.De onderzoekers hopen dat virussen behorende tot de circoviridae familie een rol kunnen gaan spelen in de preventie van Type 1 Diabetes.

Tags: voorkomen