Nieuws

Cognitieve gedragstherapie helpt tegen vermoeidheid bij Type 1 Diabetes

(Aanhoudende) vermoeidheid is een veelvoorkomend probleem bij patiënten met Type 1 Diabetes. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 40% van de patiënten last heeft van chronische en ernstige vermoeidheid. Daarom heeft het NKCV in samenwerking met het Radboud UMC een programma ontwikkeld: DiaFit. Dit is een online programma, gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, met als doel deze vermoeidheid te verminderen.De eerste resultaten van het programma zijn bekend. Er is gestart met 120 deelnemers tussen de 18 en 70 jaar, die langer dan één jaar Type 1 Diabetes hadden, langer dan zes maanden vermoeid waren en een CIS- score hadden van 35 (een score waarmee de spankracht van een persoon wordt gemeten).Voorafgaand aan het onderzoek droegen de deelnemers een apparaatje dat hun activiteit bijhield, vulden zij een vragenlijst in en werden dagcurves van de bloedglucose gemaakt en het HbA1c gemeten. Daarna werd de groep ingedeeld in een groep die meteen de behandeling kreeg en een groep die later de behandeling zou krijgen. Van de mensen in de eerste groep werd de vermoeidheid bij 77% aanzienlijk minder, waar dit bij de wachtende groep slechts bij 25% gebeurde! Hieruit blijkt dat deze therapie zou kunnen helpen bij vermoeidheid en Type 1 Diabetes. Er wordt nu onderzocht of deze resultaten ook op lange termijn aan blijven houden.Bron: Nederlands tijdschrift voor Diabetologie