Lopend onderzoek

Dr. Alexandra Smink – UMCG

S Smink

Financiering van JDRF in de laatste vijf jaar

2017-2018: € 47.072
2019-2020: € 37.092
2020-2021: -

In 2020-2021 ontving dr. Alexandra Smink geen financiering van JDRF. Eerder ontving zij al wel subsidie, waardoor haar onderzoek nog steeds loopt. Inmiddels is bekend dat dr. Sandra Smink in 2021-2022 wederom financiering krijgt voor haar wetenschappelijk onderzoek. Daarmee kan zij haar onderzoek naar type 1 diabetes voortzetten.

Het onderzoek van dr. Alexandra Smink...

…richt zich op een artificiële transplantatieplaats voor de Eilandjes van Langerhans. Smink is werkzaam in de onderzoeksgroep van prof. dr. Paul de Vos aan het UMCG. Hierin focust Smink specifiek op verschillende factoren die een rol spelen bij het maken van een locatie om Eilandjes van Langerhans naar te transplanteren.

Doel is het verbeteren van de transplantatie van insulineproducerende Eilandjes. Dit is een ingreep waarbij gezonde Eilandjes van Langerhans uit donoren worden gehaald en in de lever van mensen met type 1 diabetes worden geplaatst. De behandeling is nog niet beschikbaar voor iedereen met type 1 diabetes: aan de therapie zitten nog veel haken en ogen. Veel Eilandjes overleven de transplantatie niet en de lever biedt geen goede bescherming voor de Eilandjes.

Waar staat het onderzoek?

Dr. Smink ontwikkelt een kunstmatige transplantatieplaats om meer succes te behalen met Eilandjes-transplantatie. Met deze techniek behaalde ze al successen in muis- en rattenmodellen (waarbij de dieren, net als bij mensen met type 1 diabetes, geen Eilandjes meer hebben). De techniek moet nu geschikt worden gemaakt voor mensen.

Dr. Smink is in 2019-2020 naar Atlanta in de Verenigde Staten geweest om mee te kijken in het lab van prof. Garcia van het Georgia Institute of Technology. Prof. Garcia leerde haar meer over een methode om ingroei van bloedvaten in een artificiële transplantatieplaats te stimuleren. Daarnaast oefende Smink in Atlanta een techniek om bloedvaten in de transplantatieplaats te visualiseren. Terug in Nederland blijkt deze techniek goed te werken.

Wat gaat er nog gebeuren?

Op dit moment werkt dr. Smink data met betrekking tot de ingroei van bloedvaten verder uit. De methode wordt doorontwikkeld en als dit succesvol blijkt, zal de methode verder getest en toegepast worden op artificiële transplantatieplaatsen bij grotere proefdieren en uiteindelijk bij mensen. In 2021 zijn de eerste resultaten gepubliceerd en meer publicaties worden verwacht.