Lopend onderzoek

Internationaal met Nederlandse inbreng: INNODIA

Deelnemer UK with consent JDRF NL

Financiering

INNODIA wordt gefinancierd door IMI (de Innovative Medicines Initiative), met steun van de Europese Unie, EFPIA, JDRF en de Leona M. and Harry B. Helsmley Charitable Trust Foundation.

INNODIA

...is een internationaal samenwerkingsverband tussen 31 academische instellingen, zes industriële partners, een kleinschalige onderneming en twee foundations die hun kennis en ervaring samenbrengen met één gemeenschappelijk doel: type 1 diabetes (T1D) bestrijden.

Belangrijk in INNODIA is de stem van mensen die leven met T1D: Johan Keurentjes, bestuurslid van JDRF Nederland, is lid van de Patient Advisory Committee (PAC) van INNODIA. De PAC geeft gehoor aan de ervaringen, opinies en wensen van patiënten en hun familieleden, zodat de doelstellingen en strategie van INNODIA aansluiten bij de doelstellingen van personen die door T1D zijn getroffen en ermee leven.

Waar staat het onderzoek?

INNODIA neemt in heel Europa bloedstalen en verzamelt gegevens van patiënten met recent gediagnosticeerde T1D en hun bloedverwanten in de eerste graad. Aan de hand van deze gegevens kunnen wetenschappers de ontwikkeling van de ziekte bij deze personen onderzoeken, nieuwe manieren ontwikkelen om te voorspellen welk risico hun bloedverwanten lopen om T1D te krijgen en, ten slotte, een behandeling te vinden voor mensen bij wie de diagnose al is gesteld.

Inmiddels werden er ook niet minder dan 4 klinische studies gestart. Patiënten bij wie onlangs T1D is vastgesteld, kunnen binnen een tijdspanne van 6 weken deelnemen aan het onderzoek.

Met deze interventie studies wil INNODIA met verschillende behandelopties via het immuunsysteem of de bètacellen verder functieverlies van de bètacellen stoppen.

Wat gaat er nog gebeuren?

Het INNODIA-onderzoek moet het mogelijk maken dat wetenschappers veranderingen in de bètacelfunctie, immuunprofielen, genetische factoren en omgevingsinvloeden beter begrijpen. Daarnaast wordt de rol van al deze onderdelen in de ziekte T1D wetenschappelijk in beeld gebracht.