Archief

Welke rol spelen T-cellen bij type 1 diabetes?

Onderzoek

De balans in het immuunsysteem bij type 1 diabetes herstellen met T-suppressorcellen: het is een mogelijke nieuwe therapie in de behandeling van type 1 diabetes. Hoe het werkt, leggen we je uit.

T-supressorcellen zijn onderdeel van het immuunsysteem. Ze dragen bij aan het remmen van de immuunreactie in het lichaam als deze niet meer nodig is. Bij type 1 diabetes overstemt het auto-immuunproces die remmende werking van de T-supressorcellen. Wetenschappers onderzoeken nu of het toedienen van meer T-supressorcellen de balans in het auto-immuunsysteem kan herstellen.

De eerste stap
In fase één van een klinische trial van deze mogelijke therapie deden veertien deelnemers mee. Iedere deelnemer was recentelijk gediagnosticeerd met type 1 diabetes. Alle deelnemers kregen eenmalig een infuus met hun eigen T-cellen die in een laboratorium vermenigvuldigd waren. In het experiment werden de proefpersonen vervolgens twee jaar lang gevolgd.

Het hoofddoel van deze trial was het bepalen van de veiligheid van de therapie. Ook keken onderzoekers of het lichaam de behandeling accepteerde en geen afstotingsreactie optrad. Van dit laatste was geen sprake bij alle veertien deelnemers in het onderzoek. Dit betekent dat de klinische trial veilig genoeg is om over te gaan naar fase twee.

Op naar de volgende
Onderzoekers zullen zich in deze tweede fase van de klinische trial richten op een groep van honderd volwassenen die recentelijke de diagnose type 1 diabetes hebben gekregen. In dit experiment onderzoeken de wetenschappers het effect van een lage en een hogere dosering van T-cellen, ten opzichte van een groep die een placebo krijgt.

Doel is om te onderzoeken of de veiligheid van deze therapie ook bij een grotere testgroep gegarandeerd kan worden. Ook wordt uiteraard de effectiviteit van de behandeling onderzocht. De trial gaat van start in het voorjaar van 2015.