Nieuws

Onderzoek naar liraglutide

Onderzoek

Onderzoekers van de University of Buffalo starten een vervolg-onderzoek naar de effectiviteit van het middel liraglutide bij T1D. De werkzaamheid van liraglutide bij T2D is al onderzocht en lijkt te berusten op verhogen van de insuline productie in de alvleesklier. OP grond daarvan werd aangenomen dat het middel bij T1D niet erg effectief zou zijn, omdat daar het insulineproducerend vermogen grotendeels verloren is gegaan. In een verkennend onderzoek is echter gebleken dat het wel degelijk effecten heeft bij T1D, namelijk een snelle en belangrijke vermindering van de bloedsuiker schommelingen en dus ook in een reductie in de hoeveelheid insuline die patiënten moesten nemen. Ook was er een gemiddeld gewichtsverlies van 4,5 kilo. Vermoed wordt dat liraglutide de productie van glucagon onderdrukt. Glucagon verhoogt de bloedsuiker spiegel.

Tags: behandelen