Archief

Standpunt van JDRF Nederland over "DIY"-technologieën voor type 1-diabetes

JDRF speelt al een aantal jaren een fundamentele rol in het onderzoek naar de ontwikkeling en de markttoegang van kunstmatige alvleeskliersystemen. De weg naar volautomatische insulinetoediening is een doorlopend proces; het uiteindelijke doel is een volautomatische insulinetoediening zonder koolhydraattelling of bolus voor maaltijden en een volledige toegankelijkheid tot alle systemen voor iedereen.

Ondanks de voortschrijdende onderzoeken naar en de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor type 1 diabetes management, voelden sommige mensen zich gefrustreerd door de trage vooruitgang. Ze vonden dat ze te lang moesten wachten op de marktintroductie van commerciële hybride gesloten closed-loopsystemen (ook bekend als kunstmatige alvleeskliersystemen of geautomatiseerde insulinetoedieningssystemen), die de insulinetoediening ten minste gedeeltelijk automatiseren op basis van glucosemetingen van continue glucosemonitoren (CGM's). Deze frustraties hebben ertoe geleid dat sommige mensen (de doe-het-zelvers) manieren hebben bedacht om insulinepompen, CGM's en "zelfgemaakte" closed-loopalgoritmes met elkaar te laten communiceren, waardoor closed-loop DIY-systemen werden gebouwd.

Momenteel is er een groeiend aantal mensen met type 1 diabetes in Nederland dat gebruik maakt van closed-loop systemen gebaseerd op "doe-het-zelf" ("DIY") technologie om hun ziekte helpen beheersen. Deze technologieën zijn niet commercieel beschikbaar en worden 'gebouwd' door mensen met diabetes voor eigen gebruik. Ze zijn niet goedgekeurd voor gebruik door regelgevende instanties en mensen gebruiken ze op eigen risico.

JDRF kan niet over het gebruik van DIY tech systemen adviseren, omdat deze producten niet gereguleerd zijn en het gebruik ervan risico's met zich mee kan brengen. De organisatie respecteert echter het recht van mensen met type 1 diabetes om behandelingen te kiezen die het beste aansluiten bij hun behoeften en de manier waarop ze met de ziekte omgaan, inclusief het gebruik van DIY-technologie.

Er zijn peer-reviewed presentaties en publicaties geweest over de resultaten van doe-het-zelf-systemen die klinisch voordeel hebben opgeleverd. Daarnaast hebben veel mensen die doe-het-zelfsystemen gebruiken, melding gemaakt van de voordelen van klinisch gedefinieerde uitkomstmetingen van hun HbA1c-niveaus, evenals van een vermindering van hypoglykemie en verbeteringen in de kwaliteit van leven.

Volgens schattingen zijn er momenteel wereldwijd meer dan 6.000 mensen die gebruik maken van doe-het-zelf-systemen om hun type 1 diabetes te helpen beheersen, maar er zijn geen definitieve gegevens beschikbaar. JDRF erkent de belangrijke rol die professionals in de gezondheidszorg spelen in het beheer van iemands type 1 diabetes - maar de persoon besluit zelf om zijn of haar ziekte te beheersen, hetzij via voorgeschreven technologie of een doe-het-zelf oplossing.

Er is een grotere behoefte aan gefinancierde training voor zorgprofessionals over nieuwe technologische ontwikkelingen in het beheer van type 1 diabetes.

Context

De laatste 15 jaar is er steeds meer vooruitgang geboekt op het gebied van type 1-diabetes-technologie.

In de afgelopen vijftien jaar is het vermogen van mensen om verbinding te maken en te leren via wereldwijde communicatie ook toegenomen. Wereldwijde type 1 diabetes-gerichte gemeenschappen zijn ontstaan via sociale media en open source software is ontwikkeld en verbeterd door de gebundelde kennis van de gemeenschap die het gebruikt.

#WeAreNotWaiting is een hashtag voor de diabetes tech DIY gemeenschap op Twitter.

JDRF heeft bijgedragen aan de financiering van Professor Roman Hovorka's kunstmatige alvleesklier onderzoek aan de Universiteit van Cambridge sinds 2006. Zijn onderzoek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het bewijs dat aantoont waarom automatische insulinetoediening zo belangrijk is. Onderzoekers zoals professor Hovorka zetten zich in om de technologie voor automatische insulinetoediening beschikbaar te maken voor een bredere gemeenschap. Klinische studies die de veiligheid van alle nieuwe technologieën aantonen zijn een eerste vereiste voor goedkeuring door de regelgevende instanties, terwijl klinische studies van de werkzaamheid nodig zijn voor beslissingen over hun kosteneffectiviteit en adoptie.

In oktober 2017 kondigde JDRF haar nieuwe initiatief aan om fabrikanten aan te moedigen hun apparaten interoperabel te maken door gebruik te maken van open communicatieprotocollen. Dit betekent simpelweg dat apparaten met andere apparaten kunnen communiceren omdat ze dezelfde digitale taal gebruiken.

Uitdagingen met DIY Technologies

Wie ervoor kiest om een DIY tech systeem te gebruiken, doet dit op eigen risico. Doe-het-zelf-systemen zijn op dit moment door geen enkele officiële instantie, waar ook ter wereld, gereguleerd, dus er is geen officieel keurmerk dat aangeeft dat het systeem veilig is om te gebruiken. Wij erkennen dat deze systemen door mensen voor eigen gebruik worden gebouwd, maar dat veiligheid wel voorop staat.

Er zijn altijd risico's verbonden aan het gebruik van oude of buiten de garantie vallende apparaten en veel fabrikanten verklaren dat het gebruik van een apparaat op een andere manier dan waarvoor het is ontworpen, de garantie ongeldig maakt.

Zoals eerder vermeld op deze pagina, moeten zorgprofessionals in staat zijn om patiënten te ondersteunen, ongeacht de hulpmiddelen die zij kiezen om hun aandoening te behandelen, zonder angst voor juridische stappen of risico's voor de professionele reputatie als er iets misgaat wanneer een patiënt ervoor kiest om een doe-het-zelf systeem te gebruiken. Het is ook niet zo eenvoudig als een patiënt die de zorgprofessional een brief aanbiedt om hem/haar schadeloos te stellen. JDRF zou graag duidelijkheid zien over deze kwestie, zodat de zorgprofessionals zich in deze situaties beschermd voelen. Ook pleit JDRF voor middelen en beschermde tijd voor professioneel leren en ontwikkeling, zodat zij zich kunnen blijven bekommeren om patiënten die ervoor kiezen doe-het-zelfsystemen te gebruiken.

Er zijn nog geen academische publicaties verschenen van prospectieve klinische studies met doe-het-zelf-systemen die de veiligheid ervan bepalen, hoewel er wel observationele gegevens beschikbaar zijn. De resultaten van dergelijke studies zullen een van de vereisten zijn voor wettelijke goedkeuring van doe-het-zelfsystemen, net als voor elk conventioneel ontwikkeld systeem.