Nieuws

PERSBERICHT | Onderzoek: minder dan helft van de Nederlanders weet wat type 1 diabetes is

JDRF

Amersfoort, 4 november 2021 – Uit onderzoek van JDRF, een stichting die zich inzet voor een wereld zonder type 1 diabetes, blijkt dat 76% van de Nederlanders niet exact uit kan leggen wat er in het lichaam ‘misgaat’ bij type 1 diabetes en 54% zelfs niet weet wat type 1 diabetes is. In Nederland bestaan nog steeds veel misverstanden over type 1 diabetes, terwijl ongeveer 120.000 mensen type 1 diabetes hebben. November is nationale Diabetes Awareness Month en daarmee hèt moment om de bewustwording rondom deze chronische ziekte te verhogen.

Met name over de genezing en behandeling van type 1 diabetes bestaan grote misverstanden. Zo denkt 19% dat de ziekte te genezen is, blijkt uit onderzoek onder vijfhonderd respondenten. Dit is tot op heden niet het geval. Mensen met type 1 diabetes hebben de ziekte levenslang, tot een oplossing gevonden is. Dit maakt wetenschappelijk onderzoek naar type 1 diabetes zo belangrijk.

Leefstijl is geen oorzaak

Iedereen kan type 1 diabetes krijgen, ongeacht zijn of haar leeftijd, leefstijl of gewicht. Ook hier is weinig over bekend bij Nederlanders: 39% denkt dat de ziekte ontstaat door verkeerde leefstijlgewoontes. Leefstijl kan een rol spelen bij het ontstaan van type 2 diabetes, maar dit geldt niet voor type 1. De ziekte is chronisch en ontstaat doordat het immuunsysteem de cellen die insuline maken aanvalt. Wetenschappers doen wel onderzoek naar mogelijkheden om het risico op type 1 diabetes te verkleinen. Tot wetenschappers een definitieve oplossing vinden, moeten mensen met type 1 diabetes hun bloedglucose iedere dag monitoren en zelf insuline toedienen om deze stabiel te houden.

Leven met type 1 diabetes

Type 1 diabetes draait om veel rekenen, meten, controleren en bijsturen met insuline of koolhydraten. Dit gaat 24 uur per dag door. Gemiddeld denkt iemand met type 1 diabetes tientallen keren per dag vaker na over keuzes over de eigen gezondheid. Dit gaat voeding en beweging aan, maar bijvoorbeeld ook de hoeveelheid slaap en mate van stress. Nederland staat nauwelijks stil bij dit soort factoren: maar 9% denkt dat iemand ook rekening moet houden met een factor als het weer. Ook het ritme, waar slaap onder valt, wordt door twee derde van de Nederlanders niet herkend als factor waar iemand met type 1 diabetes rekening mee moet houden.

Psychische impact

Een kwart denkt dat iemand met type 1 diabetes zonder complicaties door het leven gaat. Terwijl de bloedglucosewaardes van iemand met deze ziekte elke dag in orde moeten zijn om de kans op nier- en hartfalen en oogaandoeningen zoveel mogelijk te beperken. Dit legt veel druk op mensen met type 1 diabetes en hun naasten. Zeker als moderne hulpmiddelen meerdere keren per dag alarm slaan bij hoge of lage bloedglucosewaardes. Dit veroorzaakt stress en is van grote invloed op het mentale welzijn. Maar minder dan de helft, 43% van de Nederlanders, verwacht dat iemand met type 1 diabetes zware psychische druk ervaart door de ziekte.

"Onze inzichten in het ontstaan van type 1 diabetes zijn in de laatste jaren door onderzoek radicaal veranderd", aldus Bart Roep, Hoogleraar Diabetologie, in het bijzonder de immunopathologie van type 1 diabetes. "Hierbij dienen zich nieuwe opties aan om deze rotziekte te stoppen en genezen."

100 jaar insuline

Insuline is een levensreddende behandeling voor mensen met type 1 diabetes. Velen weten dat insuline hoort bij deze ziekte, maar de rol van deze behandeling lijkt onbekend. Op de vraag wat te doen als iemand met type 1 diabetes een hypo krijgt, zegt 32% insuline toe te dienen. Dit terwijl dat absoluut niet mag: insuline toedienen bij een hypo kan zelfs fatale gevolgen hebben. Het eten van koolhydraten is juist de eerste stap. Insuline is de behandeling voor hogere bloedglucosewaardes.

Dit jaar bestaat insuline als behandelmethode bij diabetes precies 100 jaar. In die eeuw is er veel verbeterd, maar de oplossing voor type 1 diabetes bestaat nog niet. JDRF richt zich op deze oplossing door wereldwijd baanbrekend onderzoek van topwetenschappers te financieren. Deze maand roept JDRF mensen op in actie te komen voor een nieuwe wetenschappelijke doorbraak in onderzoek naar type 1 diabetes met de 100 Challenge. Deelnemers kiezen hun eigen uitdagingen: van 100 squats per dag tot 100 taarten bakken en verkopen. Meer informatie over de 100 Challenge is hier te vinden.

Over JDRF

JDRF is in 1970 in de Verenigde Staten opgericht door ouders van kinderen met type 1 diabetes en uitgegroeid tot dé leidende charitatieve type 1 diabetes-organisatie. Tot nu toe heeft JDRF in totaal zo’n twee miljard euro aan onderzoek naar type 1 diabetes gefinancierd in 27 landen. Hiermee heeft JDRF bijgedragen aan nagenoeg alle wetenschappelijke vooruitgang op het gebied van deze ziekte. Ruim 80% van de uitgaven komt rechtstreeks ten goede aan onderzoek en educatie rondom type 1 diabetes.

Eind 2010 is Stichting JDRF Nederland opgericht. Deze zelfstandige stichting werkt nauw samen met de zusterorganisaties elders in de wereld. Tot op heden heeft JDRF in Nederland voor ruim 20 miljoen euro aan baanbrekend onderzoek gefinancierd. JDRF is 100% gericht op het vinden van een oplossing voor type 1 diabetes. Dit betekent dat JDRF de belangen van mensen met type 1 diabetes centraal zet in al haar activiteiten.

Over Bart Roep

Professor dr. Bart Roep heeft zijn hele carrière volledig gewijd aan het genezen van mensen met type 1 diabetes. Hij is pionier op het gebied van eilandjestransplantatie, stamceltherapie, gentherapie en immunotherapie bij type 1 diabetespatiënten. Momenteel is hij op avontuur in Californië om nieuwe immuuntherapieën versneld te ontwikkelen en naar de patiënt te brengen, terwijl zijn team in Leiden zich voorbereid op nieuwe klinische trials.

Toelichting onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd door Mediaxplain* Research, onder een populatie van 500 Nederlanders van 18+. De onderzoeksperiode was oktober 2021 en is uitgevoerd volgens ESOMAR-richtlijnen.

Meer informatie

Neem voor vragen of beeldmateriaal in hoge resolutie contact op met Simone Smits, via s.smits@house-of-communication.com of 06 306 680 44.