Nieuws

Is de Freestyle Libre hetzelfde als een CGM?

Leven met T1D

Het korte antwoord: nee, de Freestyle Libre is geen continue glucosesensor. Wat de verschillen zijn tussen deze vormen van glucosemonitoring leggen we je hieronder graag uit.

CGM
De NDF definieert continue glucosemonitoring (CGM) als een systeem dat iedere vijf minuten automatisch onderhuids de glucosespiegel meet en naar een ontvanger (pomp, telefoon of bijgeleverde ontvanger) toezendt. CGM kan alarmen afgeven bij een te lage of hoge waarde en dient een paar keer per dag gekalibreerd te worden door een vingerprik. In Nederland zijn de Dexcom en Guardian Enlite bekende voorbeelden van CGM-systemen. Een CGM kan je veel inzicht verschaffen in je bloedglucosewaarden en kan zorgen voor beter diabetesmanagement.

Vergoeding van CGM
CGM-systemen worden in Nederland onder strenge voorwaarden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering, maar CGM valt binnen de klinische zorg. Dat wil zeggen dat ziekenhuizen een budget kunnen onderhandelen, waarmee zij CGM-systemen kunnen aanschaffen en kunnen verstrekken aan mensen die aan bepaalde richtlijnen voldoen die het ziekenhuis bepaalt op basis van de richtlijnen van NDF.

De meeste ziekenhuizen hanteren een zwangerschap(swens), een leeftijd onder 5 jaar, hypo unawareness of een te hoog HbA1c als voorwaarden voor het verkrijgen van een continue glucosesensor. Je kunt een CGM-systeem ook zelf aanschaffen.

De Freestyle Libre
De Freestyle Libre is een alternatieve manier voor het meten van je suikerwaarde via een vingerprik. Onder de huid wordt de glucosewaarde gemeten en deze wordt getoond als je de reader of een smartphone langs de sensor haalt. De Freestyle Libre meet dus alleen als jij dat wil en kan daardoor ook geen alarmen afgeven als jij niet meet. We noemen dit flash glucosemonitoring (FGM).

Wel laat het systeem een grafiek zien van jouw bloedglucosespiegel van de afgelopen acht uur. Dit kan je enorm veel inzicht verschaffen. De Freestyle Libre hoeft tevens niet gekalibreerd te worden: vingerprikken is niet meer nodig. Maar omdat het systeem niet automatisch de bloedglucosewaarde naar de ontvanger stuurt valt het niet in de categorie CGM.

Vergoeding van de Freestyle Libre

De Freestyle Libre wordt sinds december 2019 vergoed vanuit de basisverzekering, net als andere FGM-systemen. Toen besloot het Zorginstituut dat FGM van toegevoegde waarde is voor mensen die afhankelijk zijn van insulinetherapie.