Nieuws

JDRF roept op tot een medische corridor in het Midden-Oosten

Nieuws

Insuline

JDRF, de toonaangevende wereldwijde onderzoeks- en belangenorganisatie voor type 1 diabetes (T1D), sluit zich aan bij gezondheidszorg- en humanitaire non-profit organisaties over de hele wereld en roept op tot een medische corridor om onmiddellijke toegang te verlenen tot levensreddende voorraden en medicijnen, zoals insuline, die nodig zijn voor alle mensen met T1D in het conflictgebied in het Midden-Oosten. Mensen met T1D, ongeacht ras, religie of nationale afkomst, hebben altijd insuline nodig om te kunnen leven, ook in tijden van conflict. JDRF dringt er bij mensen met invloed in de regio op aan om te helpen levens te sparen door samen met onze organisatie deze inspanning te steunen.

JDRF, the leading global type 1 diabetes (T1D) research and advocacy organization, joins healthcare and humanitarian non-profits throughout the world in calling for a medical corridor to allow immediate access to lifesaving supplies and medicines, like insulin, needed by all people living with T1D in the Middle East conflict zone. At all times, including times of conflict, people with T1D need insulin to live, regardless of race, religion, or national origin. JDRF urges those with influence in the region to aid in preserving life by joining our organization in supporting this effort.