Mentale last verlichten

Focus op ouderen met type 1 diabetes: Prof. dr. Frank Snoek – Amsterdam UMC

T1D onderzoek in Nederland

24 02 01 art F Snoek website 2

Vlnr: Maartje de Wit (Amsterdam UMC), Diederik Veldkamp (JDRF) en Frank Snoek (Amsterdam UMC).

Financiering door JDRF
2023-2024: USD 180.818

JDRF subsidieert de komende jaren een onderzoek onder ouderen met type 1 diabetes, dat uitgevoerd zal worden door een internationaal consortium onder leiding van prof. dr. Frank Snoek. Het onderzoek heeft een looptijd van 3 jaar en de totale subsidie bedraagt bijna 1 miljoen dollar.

Doel van het onderzoek
Het aantal ouderen met type 1 diabetes neemt toe. Gezien deze toename is er behoefte aan verdiepend onderzoek naar de invloed van ouder worden op het leven met type 1 diabetes en het effect van ouder worden op de zelfregulatie (zelfzorg) van type 1 diabetes. Deze thema’s zijn tot nu toe niet uitgebreid onderzocht en er is daarom ook relatief weinig over bekend.
Dit onderzoek van prof. dr. Frank Snoek en zijn collega’s is dan ook de eerste internationale studie die zelfzorg bij type 1 diabetes vanuit het perspectief van ouderen onderzoekt.

De focus in de studie ligt op het identificeren van barrières in de zelfzorg en gebruik van diabetestechnologie, en de mate waarin deze gerelateerd zijn aan de cognitieve en mentale gezondheid van ouderen met type 1 diabetes.

Ook wordt in de studie gekeken naar mogelijke verschillen tussen de deelnemers uit de verschillende landen, die samenhangen met het niveau van diabeteszorg in die landen.

Het uiteindelijke doel is om type 1-gerelateerde gezondheidszorg voor ouderen te verbeteren en meer onderzoek te stimuleren naar manieren om type 1 diabetes-zelfzorg te verbeteren.

Methode
In het onderzoek zullen zowel interviews worden afgenomen als neuropsychologisch onderzoek worden verricht. De cognitieve testen worden afgenomen via een online testprogramma.

Internationaal consortium
Het internationaal consortium bestaat uit onderzoekers van Amsterdam UMC, het Penn State College of Medicine (Verenigde Staten), de Washington State University (Verenigde Staten) en de Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Brazilië). Deze onderzoekers zullen hun studie gezamenlijk uitvoeren onder leiding van prof. dr. Frank Snoek (Principal Investigator), dr. Eelco van Duinkerken (co-Principal Investigator) en dr. Maartje de Wit.