Diabetes Body Project van start in Nederland

Onderzoek

V2 Maartje de Wit Diabetes Body Project

Type 1 diabetes en eten is soms een ingewikkelde combinatie. Helemaal in een maatschappij waar zo veel nadruk wordt gelegd op een perfect lichaam. ‘Hoe ga je om met de druk van social media?’ ‘Hoe kun je je beter voelen over je eigen lichaam en je diabetes?’ ‘En hoe ontwikkel je een gezonde(re) relatie met eten?’ Met deze vragen gaat dr. Maartje de Wit in het door JDRF gefinancierde Diabetes Body Project-onderzoek aan de slag.

Het Nederlandse deel van dit internationale onderzoek is op 2 mei officieel gestart. Het Diabetes Body Project staat in Nederland onder leiding van dr. Maartje de Wit van de afdeling Medische Psychologie in het Amsterdam UMC. Zij werkt in dit onderzoek samen met onderzoekers van het Oslo Universiteitsziekenhuis in Noorwegen en het Joslin Diabetes Center en de Stanford Universiteit in de Verenigde Staten.

Wat houdt het Diabetes Body Project-onderzoek in?

Het Diabetes Body Project is ontwikkeld voor én door jonge vrouwen met type 1 diabetes, die een gezond lichaamsbeeld voor zichzelf en anderen willen bevorderen, en heeft als doel eetproblematiek te voorkomen.

In het onderzoek worden twee programma’s vergeleken om te zien hoe deze het lichaamsbeeld van jonge vrouwen met type 1 diabetes beïnvloeden. De ene groep neemt deel aan een programma van 6 online groepsbijeenkomsten en de andere groep krijgt een programma bestaande uit educatieve video’s om thuis te bekijken. Het onderzoek richt zich op (diabetes-specifieke) eetgewoontes, gedachtes over het eigen lichaam en acceptatie van het eigen lichaam.

Het Diabetes Body Project is afgeleid van het Body Project, dat is ontwikkeld en geëvalueerd onder leiding van prof. dr. Eric Stice. Meer dan 6 miljoen jonge vrouwen in 140 verschillende landen namen al deel aan dit Body Project. Onderzoeksresultaten tonen aan dat het Body Project effectief is in het verbeteren van het lichaamsbeeld. Nu krijgen jonge vrouwen met type 1 diabetes in Nederland ook de kans om mee te doen aan een vergelijkbaar programma.

Voor wie is het onderzoek bedoeld?

Het onderzoek is bedoeld voor jonge vrouwen tussen de 14-35 jaar, die minstens 1 jaar type 1 diabetes hebben en weleens ontevreden zijn over hun lichaam en uiterlijk. Het onderzoek is gestart in mei, duurt twee jaar en er zijn meerdere instroommomenten.

Dr. Maartje de Wit is nog op zoek naar deelneemsters voor haar onderzoek. Mocht je meer willen weten over het onderzoek of je ervoor aan willen melden, ga dan naar www.diabetesbodyproject.nl.

Op 10 juni komt dr. Maartje de Wit bovendien samen met haar team naar het JDRF One Walk evenement in Almere. Zij ontmoeten jou daar graag om je meer te vertellen over het onderzoek en je eventuele vragen te beantwoorden! Je kunt je aanmelden voor dit evenement op www.jdrfwalk.nl.