Lopend onderzoek

MyREMEDY: Prof. dr. Frank Snoek - Amsterdam UMC

Foto Frank scaled

Financiering door JDRF

2022-2023: €95.467,47
2023-2024: USD 399.659

De komende jaren ontvangt prof. dr. Frank Snoek van JDRF een totaalbedrag van bijna 1 miljoen dollar. Lees er hier meer over.

Het onderzoek van prof. dr. Frank Snoek...

…richt zich op de mentale impact van type 1 diabetes. Snoek ontwikkelde met zijn onderzoeksteam van het Amsterdam UMC de app MyDiaMate. Met deze app kunnen mensen met type 1 diabetes werken aan hun mentale gezondheid.

Waar staat het onderzoek?

In 2021 lanceerden onderzoekers van het Amsterdam UMC de zelfhulpapp MyDiaMate. Veel mensen met type 1 diabetes hebben behoefte aan laagdrempelige, psychische steun. Met de app krijgen mensen informatie, tips en oefeningen om beter om te gaan met stress, wisselingen in bloedsuikerwaarden, vermoeidheid en een sombere stemming.

Wat gaat er nog gebeuren?

Met het toegekende bedrag van bijna 1 miljoen in 2022 gaat het onderzoek naar de MyDiaMate app verder. Dit onderzoeksproject heeft de naam 'MyREMEDY-studie' gekregen. De studie staat onder leiding van Frank Snoek, samen met dr. Maartje de Wit en prof. dr. Frans Pouwer van de afdeling Medische Psychologie in het Amsterdam UMC. Voor deze studie werken zij samen met wetenschappers uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje.

Het internationale onderzoeksteam wil de app verder professionaliseren. Ook wordt de app uitgebreider getest op effectiviteit. 660 volwassenen met type 1 diabetes doen mee aan het MyREMEDY-onderzoek dat plaatsvindt in de vier landen waar de onderzoeksteams werken.

Wat je nog meer moet weten:

De mentale impact van type 1 diabetes wordt nog weleens onderschat, terwijl het de kwaliteit van leven sterk beïnvloedt. In de behandeling van diabetes is de mentale gezondheid een beperkt onderdeel. Een app als MyDiaMate kan bijdragen aan een betere behandeling en mensen met type 1 diabetes zo een betere kwaliteit van leven geven.