Nieuws

Nieuwe therapie herstelt balans immuuncellen

Onderzoek

Nieuw onderzoek gefinancierd door JDRF heeft licht geworpen op de ontwikkeling van Type 1 Diabetes (T1D) en hoe de balans tussen twee typen immuuncellen kan worden hersteld. Het onderzoek vormt een basis voor potentiële therapieën.

Eerder onderzoek toonde aan dat mensen met T1D een onbalans hebben tussen twee typen immuuncellen: Tregs en Teffs. De Teffs zijn bij mensen met T1D in overvloed aanwezig. De Tregs kunnen de Teffs niet meer inperken, waardoor de Teffs vrij baan om de bètacellen aan te vallen.

Eerder onderzoek bij muizen toonde aan dat een injectie met Tregs de balans kan herstellen in muizen. Bij dit nieuwe onderzoek zijn Treg-cellen uit het menselijk lichaam gehaald, vermenigvuldigt in een laboratorium en opnieuw in het lichaam geplaatst. Dit resulteerde in een balans tussen Tregs en Teffs, en consistente C-peptide levels. C-peptide levels geven aan hoeveel bètacel-activiteit er is. Dit betekent dat de progressie van T1D hierdoor geremd kan worden.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij mensen die recent gediagnosticeerd waren met T1D. Bij Vervolgonderzoek worden de praktische overwegingen van deze procedure voor mensen met T1D onderzocht.