Nieuws

Word je depressief van type 1 diabetes?

Leven met T1D

Depressie

Type 1 diabetes heeft veel impact. Het is dan ook niet gek dat diabetes soms geassocieerd wordt met depressie. Er is veel onderzoek gedaan naar het voorkomen van depressies bij mensen met diabetes. Maar op de vraag of je van type 1 diabetes depressief wordt, is nog geen eenduidig antwoord te geven.

De uitkomsten van de onderzoeken zijn wel vergelijkbaar: ongeveer één op de vijf à zes mensen met diabetes heeft kans op een depressie. Dat is een aanzienlijk hoger aantal dan bij mensen zonder diabetes.

Wel moet bij deze onderzoeken een kanttekening worden geplaatst: de onderzochte groepen bestonden allemaal uit zowel mensen met type 1 diabetes als mensen met type 2 diabetes. Dat betekent dat de resultaten niet één op één van toepassing zijn op mensen met type 1.

Ongezonde leefstijl

Type 2 diabetes wordt vaak geassocieerd met een ongezonde leefstijl en dat is een factor die, zo blijkt uit onderzoek, ook gelinkt kan worden aan een groter risico op depressie. Daarnaast heeft 90% van de mensen met diabetes de type 2-variant: de kans is groot dat de eerder genoemde onderzoeken dan ook vooral bij mensen met type 2 diabetes zijn uitgevoerd.

Wat kunnen we dan wel zeggen over type 1 diabetes en het risico op depressie? We weten dat elke tegenslag in het leven de kans op depressiviteit kan verhogen. De diagnose met een chronische ziekte kan ook als tegenslag in het leven gelden.

Beperkte impact

Daarbij spelen uiteraard wel de leeftijd, draagkracht en de zorgverlening een grote rol. Met de juiste behandeling en begeleiding en voldoende informatie, kan de impact van diagnose beperkt worden. Dat maakt uit in het acceptatieproces én daarmee heeft het indirect invloed op de kans dat iemand een depressie ontwikkelt.

Kort gezegd: mensen met type 1 diabetes lopen risico als het gaat om depressiviteit. Maar hoe groot dit risico is ten opzichte van iemand zonder type 1 diabetes is lastig te zeggen. Dit is sterk afhankelijk van verschillende factoren.