Nieuws

Onderzoeksupdate: kunnen we complicaties bij type 1 diabetes voorkomen?

Onderzoek

Science 182361372

We bespreken graag de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van internationaal wetenschappelijk onderzoek naar type 1 diabetes (T1D). Nieuwe inzichten, vooruitgang in lopende onderzoeken en grote doorbraken: alles komt aan bod. Deze keer pikken we een aantal mooie wetenschappelijke ontwikkelingen uit de Research Update van JDRF International.

In deze onderzoeksupdate gaan we in op het voorkomen van complicaties bij type 1 diabetes en therapieën om de psychische impact te beperken. Het is een vervolg op onze eerdere onderzoeksupdate over de best mogelijke behandeling van type 1 diabetes. Toen ging het over nieuwe, slimme insulines en diabetestechnologie.

Complicaties bij type 1 diabetes

Oogproblemen, hart- en vaatziekten, nierfalen: het zijn bekende complicaties van type 1 diabetes. Voorbeelden hiervan zijn diabetische retinopathie, een beschadiging van het netvlies die kan zorgen voor verlies van je zicht, en diabetische nefropathie, een ziekte die de functie van de nieren beïnvloedt. Hoewel veel onderzoek gedaan wordt naar deze aandoeningen, is er weinig klinisch onderzoek naar deze ziektes specifiek in relatie tot type 1 diabetes.

JDRF steunt internationaal onderzoek dat wel exclusief gericht is op deze complicaties. Ook zet JDRF zich in voor het opnemen van mensen met type 1 en type 2 diabetes in lopend onderzoek naar behandelingen voor retino- en nefropathie. Inmiddels bestaat voor retinopathie bijvoorbeeld medicatie die beginnende oogproblemen kan beperken. Het ultieme doel is het vinden van behandelingen die complicaties voorkomen én die schade, bijvoorbeeld aan de ogen of nieren, terugdraaien.

Daarnaast is gebruik van een glucosesensor voor stabielere bloedglucosewaarden een manier om complicaties uit te stellen of zelfs te voorkomen. JDRF zet zich niet voor niets met andere diabetesorganisaties in voor vergoeding van rt-CGM. Mensen met type 1 diabetes verdienen de best mogelijke behandelmogelijkheden.

Psychische impact van type 1 diabetes

Eén op de vier mensen met diabetes krijgt ergens in zijn leven last van een depressie of depressieve gevoelens. Psychische hulp is niet altijd toegankelijk en het kan lastig zijn om psychische begeleiding te accepteren. Dat terwijl type 1 diabetes een ziekte is die veel mentale druk met zich meebrengt en daardoor kan leiden tot stress, spanning of angst voor mensen met type 1 én voor hun omgeving.

JDRF heeft op het gebied van psychische impact vier speerpunten:

  • Het bouwen van wetenschappelijke standaarden, waarmee psychisch welzijn beter meetbaar wordt.
  • Het creëren van therapieën en behandelmethoden specifiek voor mensen met type 1 diabetes die psychische problemen ervaren.
  • Zorgen dat meer opgeleide psychologen kennis hebben over type 1 diabetes om mensen met diabetes beter te begeleiden.
  • Het verbeteren van de toegankelijkheid van psychische zorg.

Zo onderzoeken wetenschappers met steun van JDRF of cognitieve gedragstherapie helpt bij het verminderen van stress bij jongvolwassenen met type 1 diabetes. In een klinische studie volgen mensen met type 1 diabetes tien weken lang online een therapie. Hierbij wordt gekeken of zij na deze periode meer inzicht hebben in hun eigen gedachtes en gevoelens en daardoor minder stress ervaren. Met de resultaten wordt de behandeling van mentale problemen bij type 1 diabetes verbeterd.

Wil je meer horen van deze onderzoeksgebieden van JDRF International? De volledige presentatie is terug te kijken op YouTube (Engelstalig). Ook de eerste Research Update, over slimme insulines en technologie staat online. Deze vind je hier (Engelstalig).